Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Respons

Fotografier, konstverk och föremål ur Helsingfors stadmuseums samlingar