Sökning

Entinen muuntoasema, Imatran voima; Katariina Saksilaisen katu 6; Helsinki

Imatran Voiman koskitoimistossa suunniteltu ja vv. 1927-28 rakennettu. Alkuperäiset piirustukset ovat hävinneet IVOn arkistosta. Rakennuksen julkisivut ovat mahdollisesti arkkitehdin suunnittelemat. Muuntoaseman jatkeeksi rakennettiin konepajasiipi v. 1941, Emil Ekegren, IVO. Konepajan korotus ja jatke v. 1947, Aarne Ervi. Muuntoasemarakennuksen kytkinhalli muutettiin lämpölaboratorioksi, lisäksi joitain julkisivumuutoksia. v. 1981, Eini Ahonen, IVO. Punatiiliverhoiltu, useissa osissa rakennettu L-muotoinen kookas rakennus, jossa on kolme kerrosta. L:n kulmauksessa korkeampi, tornimainen osa jossa on loiva taitekatto. Rakennuksen vanhimmassa osassa on 1920-luvun teollisuusarkkitehtuurille ominaista niukkaa eleganssia. Rakennus on keskeisellä ja näkyvällä paikalla voimala-alueella. 3

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sari Saresto / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Entinen muuntoasema, Imatran voima; Katariina Saksilaisen katu 6; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1927; 1928
Emil Ekegren, Aarne Ervi, Eini Ahonen, Muu suunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Katariina Saksilaisen katu 6
Imatran voima, Rakennuttajat
Bruk
27.7.2021
Käyttöönottovuosi
Klassifikation