Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Panoraama Helsingistä nähtynä Kalliolinnasta; grafiikka

sisällön kuvaus: Vesivärein väritetty kuva-aukeama The Illustrated London News -lehdestä, von Wrightin vuoden 1847 panoraama kolmena alekkain sijoitettuna nauhamaista kuvana, keskimmäinen hieman muita korkeampi. Ylinnä näkymä Valkosaarelta Ullanlinnan

kylpylään ja Ullnerin huvilaan, keskellä Viapori; keskimmäinen Kaivohuoneen

johdon huvilasta laivaveistämölle, keskellä Kaivopuiston mylly; alinna näkymä

Eteläsatamasta Valkosaarille. Rakennukset ja maaston muodot tehty melko

tarkkaan originaalilitografian mukaan, mutta laivat ja figuurit poikkeavat siitä.

Väritys ei ole todenmukainen.

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Panoraama Helsingistä nähtynä Kalliolinnasta; grafiikka

Sparad: