Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Oy Mercantile Ab, paperikone

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Oy Mercantile Ab, paperikone

sisällön kuvaus: Oy Mercantile Ab, paperikone. Paperikoneen ns. jenkkisylinteri (yankee) käyttöpuolta nähtynä.

Oy Mercantile Ab on Helsingissä vuonna 1904 toimintansa aloittanut lähinnä teollisuuden koneiden ja laitteiden maahantuontia varten perustettu yritys. Sittemmin monialainen yritys on keskittynyt pääasiassa autojen, niiden varaosien ja

turvallisuusalan

laitteiden maahantuontiin sekä sähkölaitteiden maahantuontiin ja valmistukseen.

Sparad: