Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

sinetti; Oy Helsingin Leimasintehdas - Helsingfors stämpelfabriks Ab; paperisinetti, kirjeensulkija, reklaamimerkki

fyysinen kuvaus: Pyöreä paperisinetti - kirjeensulkijamerkki, reklaamimerkki. Musta-valkea, merkkiin kuvattu leimasin sekä tyylitelty mieshahmo, tekstit: Oy Helsingin Leimasintehdas - Helsginfors stämpelfabriks Ab 1880 - 1950 - reunoilla.

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

sinetti; Oy Helsingin Leimasintehdas - Helsingfors stämpelfabriks Ab; paperisinetti, kirjeensulkija, reklaamimerkki

Sparad: