Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Aleksis Kiven katu 5 ja Kustaankatu 10, KOP-pankin ATK-keskus

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Aleksis Kiven katu 5 ja Kustaankatu 10, KOP-pankin ATK-keskus

sisällön kuvaus: Aleksis Kiven katu 5 ja Kustaankatu 10, KOP-pankin ATK-keskus. Vasemmalla ATK-keskuksen vuonna 1963 rakennettu osa, oikealla korttelin itäpään eli Kustaankadun ja Satamaradankadun uudempi keskus. Uudempi keskus valmistui 1974 ja sen suunnitteli Ilmo

Valjakka. ATK-keskus on näkyvällä paikalla Dallapénpuiston päätteenä. Korttelin rakennukset on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella Nordea Oy:lle, kortteli toimii Nordean kampuksena. Vuoden 1963 rakennus tullaan purkamaan uudisrakennusten tieltä.

Ilmo Valjakan suunnitteleman uudemman ATK-keskuksen kadunpuoleiset osat on suojeltu aluekokonaisuuden kannalta arvokkaina merkinnällä

sr-3, purettavaa sisäänkäyntiosaa lukuun ottamatta. Aleksis Kiven kadun puolelta purettavat osat tullaan korvaamaan nykypäivän toimistorakennuksia koskevien vaatimusten

mukaisiksi.

Sparad: