Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

rakennuspiirustus, kivilaituri; Ritning till uppförande af Gråstens Murar i stellet för den gamla öfverbyggnaden af af trä uppå Quaierne emot Södra Hamnen af Helsingfors stad.

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

rakennuspiirustus, kivilaituri; Ritning till uppförande af Gråstens Murar i stellet för den gamla öfverbyggnaden af af trä uppå Quaierne emot Södra Hamnen af Helsingfors stad.

sisällön kuvaus: Eteläsataman kivilaiturin suunnitelma. Asemapiirros, fasadit ja leikkaukset.

Ruotsinkielinen teksti:

otsikko: Ritning till uppförande af Gråstens Murar i stellet för den gamla

öfverbyggnaden af af trä uppå Quaierne emot Södra Hamnen af Helsingfors stad.

Osa asemapiirroksesta ja sen tekstistä puuttuu, koska piirroksen vasen ylänurkka on repeytynyt.

Asemakuva: [P]lan Charta... [em]ot södra hamnen.

Asemapiirrokseen merkitty vaaleanpunaisella korttelit. Yläosaan merkitty Pohjoisesplanadi (Es-[pla]-na-den), keskelle Eteläsataman allas (Södra Hamnen) ja tussilla vasempaan reunaan rannan myötäinen uuden laiturin ääriviiva.

Kuvan alla mittakaava kyynärinä: Scala för Plan Chartan (alnar).

Fasadipiirrokset: Facader af vanlig Quai och Quaier med Trappsteg, - uti Fiskarhamnen m:m:

Poikkileikkauskuvat: Genomskärningar af vanlig Quai och Quaier med Trappsteg, - uti Fiskarhamnen m:m:

Mittakaava fasadi- ja leikkauspiirroksille kuvien alla sylinä: Scala för Facader och Genomskärningar (Famnar).

Vasemmassa alakulmassa piirtäjän nimimerkintä: Ritadt af conducteur Granstedt.

Oikeassa alakulmassa arkkitehdin nimimerkintä: C. E. Engel.

Sparad: