Search

rakennuspiirustus, Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28; Ritning till Facade-förändring af Stenhusbyggnaden å tomten No 8 i hörnet af Unions- och Norra Esplanade-Gatorne

QR Code

Material provided by

  • Helsinki City Museum
    • Any questions or feedback related to the material?
The terms and conditions of Helsinki City Museum images published in Finna are given separately for each image. Images marked with CC BY 4.0 can be freely downloaded and used as long as the names of the photographer/artist (if known) and Helsinki City Museum are mentioned. The user is responsible for respecting copyright and privacy. Using portraits, for example, in marketing and/or advertising is forbidden without permission from the person pictured. More detailed licensing terms can be found on the Creative Commons licensing website.

Images marked with © Kuvasto are copyrighted. You can browse them freely, but any further use of the images is forbidden without express permission. The images have been published online in compliance with the Art Collections Online contract between Kuvasto and the Finnish Museums Association. You can request more information on the terms governing further use directly from Museoliitto (the Finnish Museums Association).

rakennuspiirustus, Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28; Ritning till Facade-förändring af Stenhusbyggnaden å tomten No 8 i hörnet af Unions- och Norra Esplanade-Gatorne

sisällön kuvaus: Pohjoinen Esplanadinkatu 19/Unioninkatu 28, muutospiirustus. Fasadi.

Ruotsinkielinen teksti:

otsikko: Ritning till Facade-förändring af Stenhusbyggnaden å tomten No 8 i hörnet af Unions- och Norra Esplanade-Gatorne

Julkisivupiirros: Facade mot Esplanade-Gatan

Vasemmassa yläkulmassa valtiovaravaliokunnan tarkistusleimalla varustetut 20 pennin ja 40 pennin leimamerkit.

Vasemmassa yläkulmassa otsikon vieressä piirustuksen tarkastusmerkintä :

År 1876 den 4 April anställdes sådan syn, som sista momentet af §43 uti gällande Byggnadsordning föreskrifver på sätt syninstrumentet af denna dag desom närmare utvisar Datum som ofvan. Flor. Granholm.

Otsikon oikealla puolelle piirustuksen hyväksymismerkintä:

Facaden granskad och godkänd. Helsingfors å Öfverstyrelsen för Allmänna byggnaderna, den 3, Mars 1876. Enligt befallning K. F. Aminoff.

Hyväksymismerkinnän alla: Lösen 3 fm 40 pni.

Oikeassa alakulmassa tekijän nimimerkintä ja päiväys: Helsingfors i Februari 1876. Th. Höijer.

Kuvan alla mittakaava jalkoina (Fot).

Saved in: