Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

muistoraha; Robert Kajanus

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

muistoraha; Robert Kajanus

fyysinen kuvaus: Etusivu: ROBERT KAJANUS, kaulakuva. Takasivu: MVSICAM ARTEM IN PATRIA EXIM

IE PROMOVIT. Mies ja nainen seisomassa liehuvissa vaipoissaan; nainen puhaltaen kaksoispilliä, miehen vas. käsivarsi ojennettuna eteenpäin ja oikea tahtia lyöden. Etusivu: Wikström 1926. Takasivun leikkeessä: GRATI MVSICAE AMICI EXCVDERVNT ANNO

MCMXXVI.

Sparad: