Sökning

Kuvan keskellä Helsingin meijeriliikkeen leipomo Teollisuuskatu 9-7

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kuvan keskellä Helsingin meijeriliikkeen leipomo Teollisuuskatu 9-7

sisällön kuvaus: Kuvan keskellä Helsingin meijeriliikkeen leipomo Teollisuuskatu 9-7. Sturenkatu 16. Vasemmalla takana Rauta- ja metallivalimo Suomi Elimäenkatu 5 sekä Helsingin kutomo ja kravatti Elimäenkatu 9-11. Oikeassa laidassa takana Vallilan

ruotsinkielinen kansakoulu Nilsiänkatu 3.

Sparad: