Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Saksalainen matkustajalaiva ss Grosser Kurfürst (13182 brt) Helsingin edustalla ankkurissa? Grosser Kurfürst (Bremen) rakennettiin Danzigissa 1899

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Saksalainen matkustajalaiva ss Grosser Kurfürst (13182 brt) Helsingin edustalla ankkurissa? Grosser Kurfürst (Bremen) rakennettiin Danzigissa 1899

sisällön kuvaus: Saksalainen matkustajalaiva ss Grosser Kurfürst (13182 brt) Helsingin edustalla ankkurissa? Grosser Kurfürst (Bremen) rakennettiin Danzigissa 1899.

Sparad: