Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

painokuva, kuvataulu, opetustaulu; Alakoulun lasku- ja havaintokuvasto N:o 2

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

painokuva, kuvataulu, opetustaulu; Alakoulun lasku- ja havaintokuvasto N:o 2

Lägre skolans räkne- och åskådningsbilder N:o 2.

sisällön kuvaus: Alakoulun lasku- ja havaintokuvasto N:o 2 - Lägre skolans räkne- och åskådningsbilder N:o 2. Opetustaulu havainnollistaa numeroa 2.

Opetustaulu on jaettu kolmeen osaan. Iso kuva esittää talon pihaa, jossa on kaksi lasta, kaksi kanaa, kaksi koivua.jne. Alareunassa rivi esineitä, jokaista kaksi kappaletta. Sivulla laskutoimitukset 1+1=2 ja 2-1=1 sekä numero 2.

Sparad: