Sökning

rakennuspiirustus, Vuorikatu - Kaisaniemenkatu; Piirustus talojen tontiella N:o 4 Vuorikadun ja N:o 6 Kaisaniemenkadun varrella korttelissa N:o 38 yhdistämiseksi.

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

rakennuspiirustus, Vuorikatu - Kaisaniemenkatu; Piirustus talojen tontiella N:o 4 Vuorikadun ja N:o 6 Kaisaniemenkadun varrella korttelissa N:o 38 yhdistämiseksi.

sisällön kuvaus: Osa kahden rakennuksen pohjakaavoista, yhidstetty toisiinsa pahvilla. Mittakaava 1:50.

Sparad: