Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Ångfartygs A/B Boren ss Bore I (ent

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Ångfartygs A/B Boren ss Bore I (ent

sisällön kuvaus: Ångfartygs A/B Boren ss Bore I (ent. Bore, ent. Hebe) Eteläsataman Makasiinirannassa (=Makasiinilaituri). Bore (791 brt) valmistui Helsingörissä 1898. Bore I (Turku) purjehti Boren lipun alla 1926 - 1961. Bore ajoi karille 31.12.1899 ja upposi

seuraavana päivänä. Bore

nostettiin ja korjattiin Kööpenhaminassa. Alus toimitettiin korjattuna Ångfartygs A/B Borelle 1901 ja sai nimekseen Bore I. Bore I myytiin 20.10.1916 Venäjän hallitukselle ja se sai nimekseen Grif. Grifillä syttyi tulipalo 13.4.1918 Hangon

satamassa.

Hyl

yn osti Finska Ångfartygs Ab. Hylky korjattiin Turun telakalla ja toimitettiin 4.8.1921 Finska Ångfartygs Ab:lle. FÅA antoi alukselle nimen Hebe. Hebe myytiin Ångfartygs A/B Borelle 4.12.1926 ja sai nimekseen Bore I. Bore I uusittiin Turun

telakalla ja

toimitettiin tilaajalle 14.2.1927. Bore I ajoi karille 6.4.1950 Storgrundetissa ja upposi. Bore I korjattiin ja uusittiin. Alus myytiin romutettavaksi Saksaan 5.9.1961.

Sparad: