Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

alus HMS Lightning johtaa brittiläistä laivastoa Ängösundin salmen läpi Lumparninselälle

alus HMS Lightning johtaa brittiläistä laivastoa Ängösundin salmen läpi Lumparninselälle. Englantilaisen patteriston hyökkäys Bomarsundin linnoitukseen.; grafiikka -- sisällön kuvaus: Ylemmässä kuvassa Britannian Kuninkaallisen laivaston alus HMS Lightning johtaa brittiläistä laivastoa Ängösundin salmen läpi Lumparninselälle. Etualalla siipiratasalaiva. Alemmassa kuvassa englantilaiset joukot hyökkäävät

Bomarsundiin,

jossa on pommitusvauriota. Keskellä Notvikin torni ja taustalla Prästö-torni. Kuvien alla keskellä kaksi yhdistettyä vaakunaa, joiden alla teksti: The English and French fleets in the Baltic 1854. Lisäksi

otsikkotekstit:

THE ALAND ISLANDS. (ylempi kuva) Lisäksi selittävä teksti:" SCREW SHIPS UNDER COMMAND OF REAR ADMIRAL CHADS, PROCEEDING

THROUGH THE ANGO CHANNEL TO BOMARSUND, H.M.

SURVEYING STEAMER "LIGHTNING" , CAPTAIN J.B.SULLIVAN, LEADING._JULY 22, 1854. (sama ranskaksi).

FORT NOTTICH, BOMARSUND. AUGUST, 1854. FORT NOTTICH, BOMARSUND. AOUT, 1854. (alempi kuva) Lisäksi selittävä teksti:" BREACH MADE BY THE ENGLISH BATTERY OF THREE 32 POUNDERS, MANNED BY MARINES & BLUE JACKETS UNDER COMMAND OF CAPn. W.RAMSAY,

H.M.S.HOGUE. (sama ranskaksi)

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

alus HMS Lightning johtaa brittiläistä laivastoa Ängösundin salmen läpi Lumparninselälle

Sparad: